ca

Revolució històrica al funcionament d’Internet: obertura a nous dominis genèrics

12 de gener de 2012

Avui és el primer dia en que les candidatures de nous dominis genèrics poden presentar a la ICANN els seus projectes. Després de molts anys de debats i deliberacions, la Corporació d’Internet per a l’Assignació de Noms i Números -ICANN, l’organisme que regula el funcionament dels dominis d’Internet-, ha obert la possibilitat d’augmentar el nombre de dominis genèrics d’Internet –gTLD-, els de tres o més lletres. El sistema de noms de domini patirà un canvi històric; els vint-i-dos dominis genèrics de primer nivell que hi ha ara a la xarxa, com .net, .org, .cat, etc., tindran nous companys a finals d’aquest any. El comitè directiu d’ICANN considera aquesta decisió com una de les fites principals en les quatre dècades d’història d’Internet. A partir d’avui la ICANN acceptarà les aplicacions de sol·licituds per a nous dominis gTLD, una oportunitat però que suposarà abonar a ICANN d’entrada uns 185.000 dòlars en concepte d’avaluació de la proposta de candidatura.

Com s’explica clarament en aquest interessant audiovisual que la Fundació puntCAT ha presentat recentment, .cat va ser aprovat per la ICANN al setembre de 2005 i des de febrer de 2006 està en ple funcionament. Com les seves tres lletres indiquen, no es tracta d’un domini territorial i no pertany a cap estat. .cat és un domini genèric de primer nivell -gTLD- però a diferència del .com o .net és patrocinat, és a dir, que serveix a una comunitat concreta, la catalanoparlant en el nostre cas. Existeixen altres dominis patrocinats -.edu per a l’educació superior, .gov per al govern dels EEUU, .coop per a les cooperatives, etc.-, però .cat és únic en la seva espècie donat que és el primer i, fins al moment, l’únic domini dedicat a una comunitat de parlants. Amb més de 50.000 dominis registrats, un sòlid creixement i un demostrat lideratge en el camp de la innovació tecnològica i la seguretat, .cat és un model d’èxit reconegut per la indústria d’Internet i imitat per altres dominis.

La impecable tasca desenvolupada per puntCAT en aquests 5 anys de vida i el suport de la comunitat .cat envers el seu domini, avalen la utilitat dels dominis patrocinats de tipus cultural. Aquests dominis, dels quals .cat és encara l’única mostra, fan visibles les llengües minoritzades a tot el món i segmenten un mercat ben delimitat, facilitant a les multinacionals apropar-se als clients i trencar la barrera emocional tot parlant-los directament en la seva llengua.

L’esperada obertura del sistema de noms de dominis no estarà a l’abast de tothom doncs ICANN demana uns 185.000 dòlars per acceptar cadascuna de les candidatures que comencen a presentar-se des d’avui i durant els propers tres mesos. Aquestes hauran de passar un procés a fi de resoldre possibles conflictes de marca, disputes de representativitat, maximitzar la viabilitat tècnica i financera del projecte i garantir l’estabilitat del sistema de DNS. Queda també un serrell pendent, l’oposició de certs estats a alguns possibles nous TLD, que per un costat poden demanar veto si el TLD en qüestió s’oposa als seus interessos, o per un altre poden vetant-lo un cop existeixi (com alguns estats diuen que faran amb el .xxx, el darrer domini genèric aprovat l’any passat).

Amb aquest canvi històric al que s’enfronta la xarxa s’obriran les portes a que, tal i com va fer puntCAT, tothom es pugui estructurar a Internet sota el seu propi TLD. En paraules del director de puntCAT, Jordi Iparraguirre, “que moltes d’aquestes iniciatives puguin ser realitat i aportin nous continguts i serveis als internautes, és una bona notícia pel món d’Internet; el domini .cat els dóna la benvinguda a aquesta indústria i els oferim la nostra demostrada experiència i excel·lència per acompanyar-los en aquest viatge”.
Finalment, ICANN ha determinat les regles del joc; ara caldrà que els jugadors posin les cartes sobre la taula i que comenci la partida.

Notícies relacionades