ca

«Els accents, les esses o les vocals neutres són alguns dels errors més comuns a l’hora d’escriure en català»

10 d’octubre de 2017
Xavier Breil, director general de Dictapp

En Xavier Breil és professor de català a Secundària. Davant la necessitat de millorar l’ortografia dels seus alumnes i detectar i classificar els errors més comuns va crear Dictapp, una aplicació que ajuda a professors i alumnes a treballar l’ortografia dins i fora de l’aula.

Xavier, explica’ns què és Dictapp

Dictapp és una aplicació web per treballar l’ortografia catalana de manera individual o bé monitoritzada per un professor a l’aula. Dictapp corregeix dictats de manera automàtica. No només indica al docent les faltes de cada alumne sinó que les identifica per elaborar un perfil amb l’evolució de cada alumne i amb el seu nivell. Després li proposa activitats adients en funció del seu perfil i també des de diferents enfocaments pedagògics (treballar des de la memòria visual, treball mecànic de repetició, raonament a partir de les normes o observació i descobriment d’errades en textos públics) perquè el que busca és adaptar-se a l’estil del docent i no que el docent s’hagi d’adaptar a l’aplicació. En l’àmbit tècnic és fàcil i versàtil perquè funciona des de qualsevol dispositiu (ordinador, tauleta o mòbil) i sistema (pc, apple).

Com neix el projecte?

Dictapp neix del treball de l’ortografia del dia a dia a l’aula. Jo sóc professor de català a Secundària i sé que és un dels problemes recurrents per als professors de llengua catalana. Vaig començar a treballar en la classificació de les faltes amb els alumnes i vaig veure que això tenia uns certs resultats. I vaig pensar que aquesta era una tasca que es podia automatitzar i d’aquesta manera aprofitar la tecnologia digital per fer una cosa que realment ens facilités la vida fent la part de la feina més rutinària (que pot fer una màquina) per deixar el docent més lliure per poder tenir temps de fer aquella feina més diguem-ne fina o especialitzada (que no pot fer una màquina). I poder contribuir a fer realitat una cosa que sempre se’n parla però que per a un docent és molt difícil de portar-ho a la realitat, que és tenir una feina personalitzada per a cada alumne (això que se’n diu “atenció a la diversitat”). Vaig buscar i vaig veure que no existia una aplicació així i com que també tenia una certa experiència publicant materials didàctics en paper i en web vaig decidir intentar fer-la realitat.

A partir d’aquí he anat incorporant algunes persones que han sigut claus per al projecte. D’una banda, els dos socis, l’Anna Domènech i el Parfait Atchadé, peces imprescindibles. I de l’altra, persones properes que ens han ajudat en coses diverses.

Qui forma part de l’equip de Dictapp?

En el nucli del projecte som tres socis: l’Anna Domènech (responsable de tota la part de comunicació), el Parfait Atchadé (responsable de la direcció tècnica) i jo (responsable dels continguts i tasques comercials).

A més, durant els dos anys de vida del projecte hi han col·laborat moltes persones properes (allò que es diu family & friends) en tasques diverses com disseny, locucions, fer proves a classes reals, etc. i també un equip tècnic que la programés, que també són catalans. I amb tots plegats hem acabat formant un petit equip. Podríem dir que és una aplicació de km.0

A qui va dirigit Dictapp?

A qualsevol persona que vulgui millorar la seva ortografia, des dels darrers cursos de primària fins a adults de qualsevol edat. Pot funcionar tant en l’ensenyament reglat (amb la supervisió d’un docent) com en l’aprenentatge autònom i individual.

És una aplicació per aprendre català o per millorar-lo?

Entenent que l’ortografia d’una llengua s’aborda quan ja es té un cert domini d’altres qüestions més bàsiques, podem dir que és per millorar-lo, però es pot començar a fer servir a nivells bastant bàsics.

Quins són els errors més comuns a l’hora d’escriure en català?

Aquesta és la investigació prèvia que vam fer quan estàvem dissenyant l’aplicació. Finalment vam decidir classificar-los en quinze categories, que són en les quals es categoritzen les errades dels dictats i les activitats per millorar. Per no enumerar-les totes, potser podríem destacar els accents, les esses o les vocals neutres.

Creus que es fa un bon ús del català a la xarxa?

Depèn del mitjà, l’àmbit, etc. Una mica com passa amb la presència del català en diferents àmbits, tal com es veia en un gràfic que publicàveu l’altre dia. Sempre hi ha gent més curosa i gent que menys, sovint va lligat al valor que cadascú li dóna a la llengua com a fet cultural. Per la seva pròpia naturalesa (facilitat d’accés, immediatesa, manca de filtres…), a Internet sovint hi ha més continguts publicats que no han passat pel filtre d’un professional de la llengua i això es nota. Després hi ha tot el tema del llenguatge abreviat, amb emoticones, etc., però això s’entén que es restringeix a l’àmbit de la comunicació informal. En qualsevol cas, és certa una cosa: a l’aplicació proposem una activitat que és trobar faltes a usos públics de la llengua i la veritat és que Internet ha estat i és una mina per trobar-ne. Però també altres com rètols de botigues o cartells de supermercats.

Per què us vau decidir per un domini .cat?

En el nostre cas, una aplicació per a treballar la llengua catalana, l’elecció era absolutament lògica a més de volguda. Entenem que .cat és el domini que agrupa la presència del català a la xarxa i per tant era clar que hi havíem de ser.

Notícies relacionades