ca

El Vocabulari Forestal disponible en línia

12 de març de 2010

L’Institut d’Estudis Catalans, amb la col·laboració de la Fundació puntCAT, ha posat a l’abast de tothom el sisè diccionari temàtica en línia, el Vocabulari Forestal d’Eduard Parés. Es tracta del primer recull de lèxic forestal modern i conté més de vuit mil termes. Aquesta obra va ser publicada per primer cop l’any 1985, després de rebre el VII Premi Joaquim Torrens i Ibern de l’IEC. Ara es troba digitalitzada i es pot consultar gratuïtament i en 6 llengües diferents.

Aquest projecte de l’IEC, al qual donem suport, té l’objectiu d’estendre la difusió de la terminologia publicada en les edicions històriques de l’IEC.

Notícies relacionades