ca

Dominis per població

12 de desembre de 2013
penetracio_ok_rut

La penetració del domini .cat entre la població de Catalunya és del 0,7% i del 0.4% si tenim en compte la població dels territoris de parla catalana de l’estat espanyol.

No està malament si ens comparem amb Bulgària, per exemple, on amb una població semblant a la de Catalunya (poc més de 7 milions d’habitants), el domini del país, el .bg, només ha aconseguit penetrar entre la població un 0,1% durant 21 anys d’existència del registre d’internet. Per contra, a Suïssa, amb una població una mica superior i després de 25 anys de domini en funcionament, la penetració del .ch ha estat del 22,6%.

És objectiu de la Fundació puntCAT augmentar els nivells de penetració de .cat a tots els àmbits i sectors de la població internauta catalanoparlant.

Notícies relacionades