ca

La Fundació puntCAT té com a missió bàsica la divulgació i presència de la llengua i cultura catalana a Internet

15 de setembre de 2017
lliberat

Internet constitueix una de les més grans expressions de llibertat i pluralisme universal. Davant els requeriments de la justícia espanyola que reclamen actuacions que restringeixen aquesta missió fundacional, ens veiem obligats a fer accions que no compartim, ni creiem dignes de l’espai de llibertat que les noves tecnologies ens proporcionen. Comunicarem als organismes internacionals dels que participem i en som part important (ICANN) qualsevol restricció a la lliure concurrència a la Xarxa i els seus serveis.

Continuarem donant suport a la llibertat, la participació i als processos que afavoreixin el desenvolupament de la nostra identitat nacional i a les nostres institucions que representen al conjunt del poble català, la nostra llengua i la nostra cultura.

Notícies relacionades