ca

Dilluns 20 de febrer les empreses i entitats amb web en català ja podran demanar el seu .cat. Els adherits a la campanya per un .cat podran fer-ho una setmana més tard, el dilluns 27 de febrer

18 de febrer de 2006

La Fundació puntCAT anuncia que la fase II del període de llançament del domini .cat començarà dilluns vinent, 20 de febrer, a les cinc de la tarda. La fase III s’endarrereix una setmana, fins el 27 de febrer, també a les cinc de la tarda. Més de 3.000 sol·licituds rebudes durant els quatre primers dies de la Fase I.

El procés de registre de dominis .cat ha començat a molt bon ritme. La Fundació puntCAT ha rebut més de 3.000 sol·licituds de dominis des de dilluns a les 17:00 hores, moment en què es va obrir el registre per a la fase I.

El proper dilluns dia 20, a les cinc de la tarda, la Fundació puntCAT començarà a acceptar les sol·licituds que corresponguin a la fase 1I del període de llançament. Aquesta fase correspon a les entitats de tot tipus (però que tinguin personalitat jurídica) que ja disposin de comunicacions en línia en català. No caldrà que obtinguin cap codi de puntCAT, sinó que podran anar directament al registrador indicant l’adreça (URL) del web en qüestió.

El 27 de febrer, nova data per a la fase III
El dia 27 de febrer, també a les 17:00 hores, començarà la Fase III del període de llançament. Aquesta fase està reservada a les persones físiques i jurídiques que van donar suport a la campanya pel .cat, i tots ells rebran, durant la propera setmana, un correu amb el seu codi personal per a procedir al registre.

Ha calgut endarrerir una setmana la data de començament de la fase III (inicialment prevista pel 20 de febrer) degut als problemes que ha generat gestionar un llistat de 68.000 adreces. Hem detectat retards molt significatius en la recepció dels correus anteriors que hem enviat als adherits, i el risc que no rebessin el codi a temps era massa alt.

Hem comunicat l’endarreriment als interessats. Molts, però, no ho hauran rebut perquè hi ha gent ha canviat d’adreça des que ens la va comunicar: canvis d`ISP, d’empresa, d’Universitat o de servei. Estem intentant fer tot el possible per a garantir que el màxim nombre possible de canvis es facin a temps, però el procés de comprovació és lent, i en molts casos, les persones interessades només se n’adonaran quan el període hagi començat. En tot cas, cal recordar que aquesta fase estarà oberta fins el 21 d’abril, com totes les del període de llançament, i hi haurà per tant temps per a resoldre tots els casos.

Segueix oberta la fase I
Totes tres fases del període de llançament romandran obertes fins el 21 d’abril. La fase I, reservada a les entitats que tinguin una especial vocació per a la promoció de la llengua i la cultura catalanes, oberta el passat dia 13, segueix a un fort ritme.

Procés d’activació
Les sol·licituds arribaran a puntCAT de forma immediata. Cal revisar-les per veure si compleixen les condicions de la fase 1, si les dades són completes, etc. En cas afirmatiu es procedirà a activar els dominis corresponents. En aquests moments tenim una gran quantitat de dominis per a revisar i activar (o denegar, o deixar pendents fins al final del període de llançament) .

No tots els dominis s’activaran un cop revisada la sol·licitud. En cas que puntCAT consideri que un domini que només correspon parcialment al nom o serveis d’una entitat té un caràcter poc distintiu, (és a dir, que pot ser també sol:licitat per altres entitats de la fase I amb els mateixos drets) podrà, a la seva discreció, deixar el domini pendent d’activació fins el final del període de llançament. I en cas que diverses entitats de la fase I el sol·licitessin, caldria que totes elles anessin a un procés de mediació.

En canvi, cap dels dominis de les fases II i III es podran activar fins el final del perídode de llançament, ja que una sol:licitud fins a aquella data per part d’una entitat qualificant per a la fase I tindria prioritat. Tots els dominis sol·licitats durant aquestes fases II i II seran revisats i pre-aprovats o rebutjats, però qualsevol aprovació definitiva quedarà pendent fins la data esmentada.

Recordem que el període de llançament és una fase prèvia a l’obertura general al públic, fase per la qual tots els nous dominis d’internet passen per tal d’evitar els col·lapses i minimitzar els casos de ciberocupació. En el cas del .cat, durarà fins al 21 d’abril, i el registre s’obrirà al públic en general el dia 23 d’abril.

Fundació puntCAT
Barcelona, 17 de febrer del 2006

Notícies relacionades