ca
Entitats

Dincat, la veu de les persones amb discapacitat intel·lectual

20 desembre 2020
dincat.cat

Us presentem en Xavier Hornos, tècnic de Dincat i responsable de fer possible que els continguts del web i altres suports de la federació siguin de lectura fàcil. També hem tingut l’oportunitat de parlar amb la Carme López, la referent de les entitats de Dincat.

La Federació Dincat és la veu principal en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, que aglutina 300 entitats de Catalunya.

Segons comenta en Xavier, “Dincat és el punt de referència en tot allò que afecta les persones amb discapacitat”. Un dels seus àmbits dins de Dincat és el d’integrar la lectura fàcil als continguts de l’entitat. La lectura fàcil és un format d’informació accessible que adapta el contingut, el llenguatge i la forma del material escrit perquè sigui més fàcil de llegir i d’entendre.

Per la seva banda, la Carme ha explicat les funcions de la federació i la importància que té per ells el web dincat.cat. Per Dincat, el web és la carta de presentació, la mesura de transparència, un altaveu de les seves entitats i una eina de treball. L’entitat escollí el .cat per coherència, ja que el seu camp d’actuació és Catalunya i la llengua vehicular entre les entitats és el català.

Vés a: dincat.cat