ca

Ingressos / despeses del .cat

Quan registres un .cat amb els teus diners fas molt més que comprar un domini d’Internet.
Històric anual: 2020 2019 2018

Mitjana d’ingressos anual per cada domini 2020

13,61€
Aquesta xifra reflecteix tant les altes com les renovacions, que representen un 85% de les operacions anuals.

Com es gasten aquests ingressos?

Tot i que una part del que pagues és per a l’empresa registradora, amb la que has contractat el domini, una part del que rep la Fundació .cat s’assigna (47%) a diferents activitats fundacionals d’acompanyament relacionades amb la llengua, la cultura i la Internet.

Vols saber-ne més?

Volem que la nostra gestió sigui transparent. Als informes d’auditoria trobaràs més informació sobre la gestió de la Fundació.

Evolució mitjana anual

Evolució anual dels ingressos anuals per domini al finalitzar l’any. Inclou tots els ingressos per totes les operacions d’alta i renovació segons el parc actiu de dominis al final de cada any.

Evolució mitjana anual ( Valor en € )