ca

Ingressos / despeses del .cat

Quan registres un .cat amb els teus diners fas molt més que comprar un domini d’Internet.
Històric anual: 2020 2019 2018

Mitjana d’ingressos anual per cada domini 2020

13,61€
Aquesta xifra reflecteix tant les altes com les renovacions, que representen un 85% de les operacions anuals.

Evolució mitjana anual

Evolució anual dels ingressos anuals per domini al finalitzar l’any. Inclou tots els ingressos per totes les operacions d’alta i renovació segons el parc actiu de dominis al final de cada any.
Evolució mitjana anual ( Valor en € )