ca

Els catalans prefereixen el castellà al català en les seves cerques a Internet

9 de maig de 2014
Diagrama llengua cercadors

Els internautes catalans trien com a idioma principal el castellà quan empren els cercadors de la xarxa (Google, Yahoo, Bing, etc.). Concretament, un 57,5% fan cerques a Internet en aquesta llengua, mentre que un 36,8% opten pel català i un 2,6% es decanten per l’anglès. Pel que fa a la navegació per webs amb diverses opcions lingüístiques entre les que es troba el català, el 48,2% escullen la versió catalana, mentre que un 24% prefereixen la castellana o l’anglesa i un 19,2% la que surt per defecte. Aquestes dades es desprenen de dues enquestes Òmnibus del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), que difon la Fundació puntCAT, l’entitat privada sense ànim de lucre que gestiona el domini .cat, per tal de fer palesa la situació de la llengua catalana a Internet.

Les dades del CEO posen de manifest que els qui viuen a la província de Lleida i Girona sí duen a terme principalment les cerques a Internet en llengua catalana. Així, un 58,5% dels lleidatans i un 50,5% dels gironins empren el català com a idioma principal als cercadors, mentre que el castellà l’utilitzen, respectivament, el 36,2% i el 43,4% dels internautes d’aquestes províncies. Pel que fa a Tarragona, el català és emprat pel 40,9% dels habitants i el castellà per un 54,7%. Per últim, els usuaris de la província de Barcelona són els que menys ús fan del català en les seves cerques (33,1%) i opten majoritàriament pel castellà (61,1%).

L’estudi també revela els motius pels quals més del 60% dels catalans no trien com a idioma principal el català en les seves cerques a Internet. Així, el 32,6% no ho fan perquè la seva llengua d’ús habitual és el castellà; el 13,2% utilitzen ambdós idiomes a les cerques però prioritzen el castellà; el 9% no empren el català per comoditat i el 8,3% perquè els costa entendre’l i llegir-lo. Val a dir, però, que un 19,6% dels enquestats no saben per quina raó no empren el català als cercadors.

Per tal de revertir aquesta situació i normalitzar la situació de la llengua catalana a Internet, la Fundació puntCAT considera imprescindible que els usuaris incrementin l’hàbit de fer cerques en català i de navegar en aquest idioma. D’aquesta manera, els cercadors, les empreses i els internautes identificaran el català com una llengua rellevant a Internet i això incentivarà el desenvolupament de continguts, productes i serveis en aquest idioma a la xarxa. Així mateix, la Fundació puntCAT impulsa la creació de webs que disposin d’una versió catalana sota el domini .cat i du a terme diverses accions per augmentar la presència del català a Internet. Entre aquestes activitats es troba el concurs anual Webs al punt .cat, que fomenta que estudiants d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius dissenyin llocs web en català.

Notícies relacionades