Taxa de renovació

Evolució
16 maig 2019
Taxa de renovació del domini | Fundació puntCAT

Enguany la taxa de renovació del .cat és la millor de la seva història. Si ens fixem en l'evolució comparativa de les renovacions del domini .cat dels darrers 8 anys, veurem que aquest any el domini ha assolit la millor xifra de la història del .cat. Una excel·lent dada que posa de manifest el compromís i la fidelitat de la comunitat .cat vers el projecte fundacional en marxa.

Per a més informació:

Consulta l'Observatori puntCAT 2019