La natura també és puntCAT: parcnaturalcollserola.cat

Entitat
21 gener 2015

La serra de Collserola s’alça enmig de l’àrea metropolitana de Barcelona com un espai natural de descoberta, aprenentatge i lleure. Ja fa 28 anys que compta amb un pla de protecció i amb un organisme de gestió que compatibilitza el seu ús social amb la seva conservació, a més de fomentar-ne un ús respectable. Aquesta nova etapa va desencadenar el 2010 en la declaració de la serra com a Parc Natural de la Serra de Collserola. Des d’aleshores, l’organització del Parc va crear un nou web institucional, que esdevindria una finestra oberta amb informació sobre l’espai: des dels sistemes naturals que engloba fins al seu paisatge i la seva biodiversitat.

A l’hora de triar una extensió de domini, el Consorci del Parc no va dubtar-ho i es decantà pel puntCAT, ja que, com a espai arrelat al territori, era l’opció més natural. Naixia aleshores parcnaturalcollserola.cat: un web que descobreix els llocs d’interès del Parc, els seus arbres més singulars, les seves fonts i el seu patrimoni cultural. Així mateix, hi trobem itineraris, activitats i propostes divulgatives per a escolars. El portal també aporta dades sobre la gestió que el Consorci desenvolupa per compaginar els usos amb la conservació del Parc i disposa d’una secció d’actualitat, on apareixen les últimes notícies sobre Collserola. A més de parcnaturalcollserola.cat, el Parc disposa també de perfils de Facebook i Twitter per divulgar tot el relatiu a aquest espai entre la seva comunitat.

Tot plegat ha fet del web un èxit al qual ha ajudat el seu domini puntCAT, que identifica el Parc de Collserola a la xarxa i el distingeix com a espai natural del territori català.